6284’te değişiklik yapıldığı iddia edilmişti: Bakanlıktan ‘kadına yönelik şiddetle mücadele genelgesi’ açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Cumhurbaşkanlığı tarafından ‘kadına yönelik şiddetle mücadele’ konulu 2023/16 sayılı genelge yayımlandığına dikkat çekildi.

GENELGENİN AMACI ANLATILDI

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu genelge, 4’üncü Ulusal Eylem Planı kapsamında kadına yönelik şiddet konusunda ilgili mevzuata bağlı olarak bugüne kadar yapılan faaliyetlere dikkat çekmek, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulunun koordineli ve eşgüdümlü çalışabilmesini sağlamak ve yol haritasını belirlemek amacıyla çıkarılmıştır. Bahsi geçen genelgede kadına yönelik şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla toplam 17 tedbirin hatırlatılması gerekli görülmüştür.

6 numaralı tedbirde yer alan ‘Kadına yönelik şiddetle mücadele alanında kanıta dayalı politikaların geliştirilmesine temel oluşturacak ve uluslararası standartlarda istatistik üretilmesine imkan sağlayacak verilerin elde edilmesi amacıyla nüfus temelli saha araştırmaları gerçekleştirilecektir’ ibaresinin bazı yayın organları tarafından çarpıtıldığı görülmektedir. Aksine söz konusu ifade kadına yönelik şiddetle mücadelede bilimsel temelli verilerin toplanmasında gözetilmesi gereken hassas kriterleri vurgulamaya yöneliktir.”

6284’TE DEĞİŞİKLİK YAPILMADI

İlgili genelge ile 6284 sayılı Kanun’da herhangi bir değişiklik yapılmadığına işaret edilerek, “Böyle bir şey normlar hiyerarşisi kapsamında hukuken de mümkün değildir. 6284 sayılı Kanun ile şiddete uğramış ya da şiddete uğrama riski bulunan kadın, çocuk ve tüm aile bireylerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler alınmakta olup, şiddet vakalarına dair cezalandırma Türk Ceza Kanunu kapsamında yapılmaktadır. Söz konusu genelge hakkında kamuoyunu yanıltmak amacıyla ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

Açıklamada, “Kadına yönelik şiddetle mücadelede ortaya atılan her yeni adımı karalamaya yönelik bu tür dezenformasyonların bu mücadeleye zarar verdiği akıllardan çıkarılmamalıdır. Bu tür art niyetli karalamaların siyaset üstü bir mesele olarak ele aldığımız kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarımızın etkisini azaltmasına izin vermeyeceğimizi, aksine faaliyetlerimize istikrarlı bir şekilde devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadeleri kullanıldı. 

NE OLMUŞTU?

“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ile İlgili 2023/16 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi” AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü‘nde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Genelde sonrası sosyal medyada “Kadının beyanı gitti, kanıta dayalı politika uygulanacağı açıklandı” gibi iddialar yayılmış, birçok haber kuruluşu da bu şekilde haberler yapmıştı.

Ancak 6284 sayılı Kanun’a 25 Kasım 2023 günü yayımlanan genelge ile “kadının beyanı esastır” yerine “kadının kanıtı esastır” ibaresi eklenmedi. Çünkü genelge kanunu ilga edemez.

Resmî Gazete’de yayımlanan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konulu genelge ile 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun‘da bir değişiklik yapılamaz.

Genelgede ve kanunda “kadının beyanı / kanıtı esastır” şeklinde bir madde yer almıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x